9/27/2022 3:04:28 PM 161

Thư mời tham gia viết bài Hội thảo Khoa học "Chuyển đổi số - Từ lý luận đến thực tiễn ở ĐBSCL" do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Các mốc thời gian:

  • Hạn cuối nhận bài viết: 15/10/2022
  • Thời gian tổ chức (dự kiến): 01 ngày, vào ngày 09/12/202

- Địa điểm: Hội trường 2, lầu 6, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ, (Khu II, Đường 3/2, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ).

2. Địa chỉ gửi bài viết :

- Email: nckh_khct@ctu.edu.vn

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ TS. Phan Thi Phương Anh, Khoa khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ, ĐT: 0964.774.062 (nckh_khct@ctu.edu.vn)