10/1/2022 7:23:24 AM 124

Thư mời viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa giáo dục đại học lần thứ 6 (FIHE 6) do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức

* Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Phòng Hợp tác Quốc tế - Phòng A903, tầng 9 nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 Chùa Láng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Email: ghqt@ftu.edu.vn

- SĐT: (+84) 98 476 4686 (bà Nguyễn Thu Hằng)