8/29/2022 12:53:53 PM 153

Hội thảo khoa học Quốc gia “Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số - Lần thứ 2”

- Thời gian tổ chức (dự kiến): Thứ Năm ngày 15/12/2022.

- Địa điểm tổ chức: Trực tiếp tại Trường Đại học Hà Nội (Km9, đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), kết hợp trực tuyến trên nền tảng MS Team/ Zoom webinar.

- Thời hạn nhận toàn văn bài viết: Ngày 10/10/2022.

- Thông báo kết quả thẩm định bài viết: Ngày 30/10/2022.

- Ngày nhận lại bài viết sau chỉnh sửa: Ngày 10/11/2022.

- Địa chỉ nhận toàn văn bài viết qua email: hoithao.ptdl@tmu.edu.vn.