8/29/2022 1:11:23 PM 118

Nhận bài viết cho Tạp chí Khoa học trường Đại học Tiền Giang

Thời gian nhận bài : Kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 31/10/2022

- Mọi thắc mắt vui lòng liên hệ Ban Biên tập qua số điện thoại : 0273.881.101 hoặc ThS Lê Minh Thuận qua số điện thoại 090.872.2867 để được giải đáp.