9/20/2022 4:55:01 PM 95

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế với chủ đề "Đào tạo trực tuyến: Công nghệ - Học liệu - Con người"

- Thời gian tổ chức hội thảo (Dự kiến) : 5/11/2022.

- Địa điểm : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế, số 20 Lê Lợi, Thành phố Huế

- Thời hạn nộp bài :

  • Đăng ký, gửi bài tóm tắt : 20/9/2022.
  • Nhận bài toàn văn : 10/10/2022.
  • sửa và nộp lại bài sau phản biện : 15/10/2022 - 25/10/2022.

- Bài viết xin gửi về Viện Đào tạo mở và Công nghệ Thông tin - Đại học Huế qua thư điện tử : hoeit@hueuni.edu.vn

- Điện thoại: TS.Nguyễn Tương Tri (0983.025.251), ThS. Lê Đức Minh Phương (0905.123.663), ThS. Võ Đình Lâm (0912.299.254).