THÔNG TIN HỘI THẢO NGOÀI TRƯỜNG
Câu lạc bộ Các trường đại học địa phương mời viết bài: Hội thảo khoa học Trường đại học địa phương - 25 năm xây dựng và trưởng thành: thực trạng và kiến nghị 27
Trường ĐH Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) thông báo tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Cán bộ trẻ các trường đại học Sư phạm lần thứ X, năm 2023 46
Thư mời viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa giáo dục đại học lần thứ 6 (FIHE 6) do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức 123
Thư mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học "Đào tạo trực tuyến: Công nghệ-Học liệu-Con người" do Viện đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế tổ chức 94
Thư mời tham gia viết bài Hội thảo Khoa học "Chuyển đổi số - Từ lý luận đến thực tiễn ở ĐBSCL" do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức 132
Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế với chủ đề "Đào tạo trực tuyến: Công nghệ - Học liệu - Con người" 71
Tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc "Khoa học và công nghệ Trái đất, Mỏ, Môi trường phục vụ đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia" (CREATIVE EME 2022) 193
Viết bài tham luận cho Hội thảo Giáo dục năm 2022 với chủ đề "Chất lượng giáo dục đại học" do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì 160
Nhận bài viết cho Tạp chí Khoa học trường Đại học Tiền Giang 96
Hội thảo khoa học Quốc gia “Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số - Lần thứ 2” 134