Sự kiện

Hội thảo

  • 5/23/2022 9:13:49 AM
Hội thảo “Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho giáo viên THPT”

Hội thảo là diễn đàn cung cấp thông tin, tư liệu khoa học chỉ ra những tồn tại trong thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của các trường THPT, đồng thời đề xuất các biện pháp góp phần cải tiến chất lượng nghiên cứu khoa học sư phạm (NCKH SPUD) ứng dụng cho đội ngũ giáo viên ở các trường THPT.

  • 5/17/2022 9:13:18 AM
Hội thảo “Đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn bình thường mới - Tiềm năng và giải pháp từ thực tiễn tỉnh Bình Dương”

Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm đánh giá đúng thực trạng, thời cơ và thách thức, phân tích các luận cứ khoa học, đề xuất những giải pháp nhằm đưa tỉnh Bình Dương nói riêng, vùng Đông Nam Bộ nói chung từng bước phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn bình thường mới.

Chuyển giao công nghệ

Chúc mừng 61 học viên hoàn thành khóa đào tạo giảng viên nguồn về chuyển đổi số

Ngày 13/5/2022, trường ĐH Thủ Dầu Một long trọng tổ chức Lễ bế giảng Khóa đào tạo giảng viên nguồn về chuyển đổi số. Đây là khóa đào tạo do trường ĐH Thủ Dầu Một phối hợp cùng Trung tâm Phát triển phần mềm - ĐH Đà Nẵng tổ chức.

Thay đổi ngày tổ chức hội thảo "Dạy và học ngoại ngữ trong xu thế toàn cầu: Thực trạng và Giải pháp"

Thay đổi ngày tổ chức hội thảo với chủ đề "Dạy và học ngoại ngữ trong xu thế toàn cầu: Thực trạng và Giải pháp"

Lễ công bố Đề án Đào tạo chuyển đổi số và Quyết định thành lập Trung tâm Dự báo

Ngày 15/4/2022, trường ĐH Thủ Dầu Một long trọng tổ chức Lễ công bố Đề án Đào tạo chuyển đổi số và Quyết định thành lậpTrung tâm Dự báo trường ĐH Thủ Dầu Một. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với trường ĐH Thủ Dầu Một và tỉnh Bình Dương trong thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Hội thảo “Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho giáo viên THPT”

Hội thảo là diễn đàn cung cấp thông tin, tư liệu khoa học chỉ ra những tồn tại trong thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của các trường THPT, đồng thời đề xuất các biện pháp góp phần cải tiến chất lượng nghiên cứu khoa học sư phạm (NCKH SPUD) ứng dụng cho đội ngũ giáo viên ở các trường THPT.