Hội nghị lần thứ hai về vật lý và khoa học vật liệu, năm 2021 44
Hội nghị lần thứ nhất về vật lý và khoa học vật liệu, năm 2021 39
Ngày hội Sáng tạo và Khởi nghiệp lần X - Năm 2022 91
Ngày hội khoa học cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học lần thứ IV năm 2022 tập 3 88
Ngày hội khoa học cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học lần thứ IV năm 2022 tập 2 57
Ngày hội khoa học cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học lần thứ IV năm 2022 tập 1 62
Hội thảo "Ứng dụng công nghệ thông minh trong công nghiệp 4.0 - Thành phố thông minh phát triển bền vững" (14-15/7/2022) 103
Hội thảo "Pháp luật thương mại Việt Nam dưới tác động của quá trình hội nhập quốc tế" (20/8/2022) 52
Hội thảo "Tiếp cận giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới" 47
Ngày hội khoa học giảng viên và học viên sau đại học lầ thứ V năm 2021 (11/6/2021) 55
Ngày hội Sáng tạo và khởi nghiệp lần IX - Năm 2021 (18/5/2021) 44
Hội thảo "Friedrich Engels nhà tư tưởng vĩ đại, người cộng sản lỗi lạc" (28/4/2021) 45
Hội thảo "Pháp pháp phát triển giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng an ninh trong hệ thống trường học" (24/3/2021) 38
Hội thảo "Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế theo mô hình CDIO" (21/01/2022) 52
Hội thảo "Công bố quốc tế và ảnh hưởng của công bố quốc tế đối với chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo" (22/1/2021) 43
Hội thảo "Tỉnh Thủ Dầu Một - 120 năm" (17/02/2020) 39
Ngày hội Khoa học sinh viên lần thứ VIII - 2020 (11/7/2020) 42
Ngày hội khoa học cán bộ, giảng viên trẻ và học viên cao học lần thứ IV năm 2020 (12/6/2020) 42
Hội thảo "Ứng dụng các công nghệ lõi trong cuộc cách mạng lần thứ 4 vào sản xuất và thành phố thông minh" (08/2020) 42
Hội thảo "Đổi mới PPGD và học tập Tiếng Anh ở bậc THPT va bậc đại học" (18/7/2015) 35
Hội nghị Quốc tế lần thứ 5 về nghiên cứu tính toán thông minh trong kỹ thuật năm 2020 (03-04/6/2020) 57
Hội thảo "Máy tính hiệu quả cao cho nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn" (28-29/11/2019) 30
Hội nghị "Nấm học toàn quốc lần thứ II" (23-24/11/2019) 31
Hội thảo "Ngành công nghiệp gỗ trong kỷ nguyên xanh" (17/7/2019) 39
Hội thảo "E-learning ở trường Đại học Thủ Dầu Một với việc nâng cao chất lượng đào tạo" (12/7/2019) 35
Hội thảo "Sơn Nam với văn học và văn hóa Nam bộ" (28/6/2019) 34
Ngày hội khoa học cán bộ, giảng viên trẻ và học viên cao học lần thứ III năm 2019 (12/6/2019) 36
Hội thảo "Đổi mới tư duy giáo dục - Kinh tế để phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0" (04/6/2019) 33
Hội thảo "Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá bậc đại học" (29/5/2019) 37
Ngày hội Khoa học sinh viên lần thứ VII - 2019 (18/5/2019) 37
Hội thảo "Định hướng quy hoạch xây dựng thành phố thông minh Binh Dương" (26/4/2019) 31
Hội thảo "Phát triển chương trình đào tạo khối ngành khoa học xã hội và nhân văn định hướng kiểm định AUN-QA" (19/4/2019) 36
Hội thảo "Giá trị trường tồn của quốc tế cộng sản" (06/3/2019) 34
Hội thảo "Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Bình Dương - Một số khu vực trọng điểm và bờ Đông Sài Gòn" (22/12/2018) 32
Hội thảo "Viễn cảnh Đông Nam bộ lần thứ I, năm 2018" Chủ đề: "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Kinh nghiệm các quốc gia Châu Á và bài học cho vùng thành phố Hô Chí Minh" (06-08/12/2018) 36
Hội thảo "Phát triển nguồn nhân lực KHXH&NV trong bối cảnh hội nhập toàn cầu" (22/9/2018) 52
Hội thảo "Công nghệ xây dựng hướng đến phát triển bền vững" lần thứ II (Kiến trúc và xây dựng hướng đến phát triển bền vững) (17/8/2018) 37
Hóa học "Hóa học vì sự phát triển bền vững lần thứ 4" (27/7/2018) 38
Hội thảo "Liên kết vùng thúc đẩy sự phát triển kinh tế Đông Nam bộ" (29/6/2018) 36
Hội thảo "Giảng dạy hòa hợp các môn Lý luận chính trị tại trường Đại học Thủ Dầu Một" (22/6/2018) 33
Hội thảo "Chương trình đào tạo chất lượng cao - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" (20/6/2018) 45
Ngày hội khoa học cán bộ, giảng viên trẻ và học viên cao học lần thứ II năm 2018 (15/6/2018) 33
Ngày hội Khoa học sinh viên lần thứ VI - 2018 (18/5/2018) 34
Hội thảo "Nghiên cứu dạy học Ngữ văn trong nhà trường hiện nay" (15/5/2018) 34
Hội thảo "Du lịch quốc tế:' Con đường kết nối văn hóa giữa các tỉnh, thành và cộng đồng của Việt Nam và Malaysia trường hợp tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và TP Penang" (11/5/2018) 32
Hội thảo "50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân (1968-2018) - Giá trị lý luận và thực tiễn" (16/01/2018) 32
Hội thảo "Vai trò của Khoa học xã hội và Nhân văn trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế" (19/11/2017) 40
Hội thảo "Công tác xã hội và an sinh xã hội trong bối cảnh cộng đồng ASEAN: Hội nhập và phát triển bền vững " (10-11/11/2017) 32
Hội thảo "Nam bộ từ 1698 đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài" (25/8/2017) 38
Ngày hội khoa học cán bộ, giảng viên trẻ và học viên cao học lần thứ I năm 2017 (16/6/2017) 31
Hội thảo "Công nghệ sinh học và sinh học ứng dụng khu vực Đông Nam bộ lần 1" (09/6/2017) 30
Tọa đàm "Kiến trúc xanh - Công nghệ vật liệu xanh. Xây dựng Bình Dương văn minh - Giàu đẹp - Sống tốt" (03/6/2017) 27
Ngày hội Khoa học sinh viên lần thứ V - 2017 (18/5/2017) 30
Hội thảo "Tác động của đô thị hóa đến đời sống của người dân khu vực Đông Nam bộ" (17/5/2017) 33
Hội thảo "Vật lý và Ứng dụng" (12/5/2017) 31
Hội thảo "Mua bán, sáp nhập và sở hữu chéo ngân hàng, doanh nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam" (14/4/2017) 33
Hội thảo "Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo AUN-QA" (01/3/2017) 32
Hội thảo "Bình Dương 20 năm phát triển và hội nhập 1997-2017" (26/12/2016) 28
Hội thảo "Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước" (12/12/2016) 41
Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về các hệ thống cảm ngữ cảnh và ứng dụng (24/25/11/2016) 34
Hội thảo "Những vấn đề về văn học và Ngôn ngữ Nam bộ" (28/10/2016) 30
Hội thảo "Ảnh hưởng của lãi suất và hiệp ước Basel đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và khách hàng trong bối cảnh hội nhập" (05/8/2016) 29
Hội thảo "Tăng cường xanh - Con đường hướng đến phát triển bền vững" (28-30/7/2016) 32
Hội thảo "Công nghệ xây dựng hướng đến phát triển bền vững" (26/7/2016) 35
Hội thảo "Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt trong nhà trường hiện nay" (10/6/2016) 29
Hội thảo "Giảng dạy và học tập bộ môn Khoa học Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay" (27/5/2016) 35
Hội thảo "Nghiên cứu khoa học sinh viên 2015-2016" (18/5/2016) 33
Hội thảo "Định hướng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học 2016" (08/4/2016) 30
Hội thảo "Xây dựng chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý theo hướng tiếp cận CDIO - Nhu cầu và giải pháp" 30
Hội thảo "Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam (22/01/2016) 46
Hội thảo "20 năm đô thị hóa Bình Dương - Những vấn đề thực tiễn" (16/01/2016) 32
Hội thảo "Những vấn đề về giới ở Nam bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa" (16/11/2015) 32
Hội thảo "Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay" (04/9/2015) 30
Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần III - 2015 38
Hội thảo "Hồ Chí Minh với Lịch sử dân tộc và quê hương Nam Đàn" - 2015 35
Hội thảo "Hóa học vì sự phát triển bền vững" - 2015 28
Hội thảo "Việt Nam 40 năm : Thống nhất, Phát triển và Hội nhập (1975 - 2015)" - 2015 57
Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần II - 2014 29
Hội thảo "Chiến thắng Điện Biên Phủ - những vấn đề Lịch sử" - 2014 33
Hội thảo "Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn" - 2013 31
Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần 1 - 2013 34
Hội thảo "Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tích cực, sáng tạo của người học" - 2013 31
Kỷ yếu Ngày hội Khoa học GV và HV SĐH lần VI - 2022 (Phần Giảng viên - Tập 2) 64
Kỷ yếu Ngày hội Khoa học GV và HV SĐH lần VI - 2022 (Phần Giảng viên - Tập 1) 56
Kỷ yếu Ngày hội Khoa học GV và HV SĐH lần VI - 2022 (Phần Học viên SĐH) 141
Kỷ yếu Ngày hội Sáng tạo và Khởi nghiệp năm 2022 118
Hội Thảo Khoa học Giáo dục Kỹ Năng Sống Cho Sinh viên - 2012 85