Tin tức

Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ NH 2020 – 2021

12/28/2021 11:01:07 AM 673
Sáng ngày 17/8/2021, trường ĐH Thủ Dầu Một đã tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ NH 2020 – 2021. PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp – Chủ tịch Hội đồng trường tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp ghi nhận và đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong hoạt động khoa học công nghệ (KH-CN)ghi dấu ấn với vị trí thứ 24 trong tổng số 179 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam trên bảnxếp hạng Webometrics vào tháng7/2021Theo đó, cán bộ giảng viên (CB-GV), học viên và sinh viên (HV-SV) đã linh hoạt, chủ động, bám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược về hoạt động KH-CN của Trường, với nhiệm vụ “kép” vừa chống dịch vừa đảm bảo tiến độ, hiệu quả các đề tài, công trình, dự án nghiên cứu các cấp. PGS nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong năm học qua đã khẳng định tính hiệu quả của các chính sách mà Nhà trường ban hànhkịp thời tạo môi trường, động lực để thúc đẩy tinh thần hăng say nghiên cứu của đội ngũ CB-GV, HV-SV.
 

Mặt khác, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp cũng chỉ chỉ ra những hạn chế trong hoạt động NCKH và CN của trường. Số lượng đề tài, tỷ lệ công bố quốc tế, chuyển giao kết quả nghiên cứu sau nghiệm thu, thương mại hoá sản phẩm,… còn chưa tương xứng với tiềm năng của trườngPGS cho rằng, để đạt được mục tiêu chiến lược xây dựng trường thành trung tâm nghiên cứu, tư vấn uy tín, CB-GV, HV-SV cần xác định hoạt động NCKH là nhiệm vụ, tham gia công tác NCKH và CN với tinh thần hăng hái, thái độ nghiêm túc, chủ động, sáng tạo, cầu thị. Trong thời gian tới, trường tiếp tục triển khai mạnh mẽ 4 đề án trọng điểm là: Đề án nghiên cứu về Đông Nam Bộ, Đề án nghiên cứu Nông nghiệp chất lượng cao, Đề án nghiên cứu Thành phố thông minh Bình Dương, Đề án nghiên cứu Chất lượng giáo dục.
 

Trước đó, tổng kết hoạt động KH-CN của Trường trong NH 2020 – 2021, TS. Nguyễn Hồng Thu – Trưởng phòng Khoa học cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo trường trong việc ban hành các chính sách về thực hiện hoạt động KH-CN, các mục tiêu chiến lược NCKH đã được ban hành và phổ biến rộng rãi, có trọng tâm, trọng điểm, giúp cho đội ngũ CB-GV thuận lợi trong việc định hướng, lựa chọn và đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu. Trong NH 2020 – 2021, Trường đã triển khai thực hiện 160 đề tài nghiên cứu cấp Trường, 24 đề tài/dự án cấp Tỉnh, cấp Bộ, cấp Nhà nước; biên soạn 47 tài liệu tham khảo, chuyên khảo; tổ chức 18 hội nghị, hội thảo khoa học, trong đó: 02 hội thảo quốc tế, 03 hội thảo quốc gia, 13 hội thảo cấp trường. Trong năm học, tổng số lượng bài báo của CB-GV và hợp tác NCKH đã công bố trên các tạp chí quốc tế  446 bài; số bài đăng trên các tạp chí trong nước với 332 bài; Tạp chí khoa học xuất bản 6/6 tạp chí bản in (đăng 67 bài báo khoa học tiếng Việt), xuất bản tạp chí điện tử (đăng 41 bài báo khoa học tiếng Anh); nghiệm thu 195 đề tài NCKH của sinh viên, 214 báo cáo tốt nghiệp đạt trên 8 điểm,…
 

Năm học 2020 – 2021 cũng ghi nhận trường đã thực hiện đăng ký 03 nhãn hiệu, 03 giải pháp, 03 sáng chế và 04 kiểu dáng công nghiệp; 07 hợp đồng chuyển giao công nghệ, 10 hợp đồng thực hiện dịch vụ KH-CN liên quan đến chuyển giao công nghệ xây dựng nhà trồng nấm và phôi nấm ăn, nấm dược liệu tại các tỉnh,… Tài nguyên của hệ thống TDMU HPCC đã được CB-GV sử dụng để đạt được các chỉ số như: 16 bài báo ISI/Scopus, 01 chương sách, 11 báo cáo hội nghị/hội thảo, 16 đề tài cấp trường. Hệ thống còn là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học các chuyên ngành khoa học tính toán.

“Vai trò của phòng Khoa học là rất quan trọng trong công tác tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch về hoạt động KH-CN; đề xuất quy trình cho cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học. 
 

CB-GV, HV-SV tham gia NCKH phải đề cao tính nghiêm túc, tính “thật”. Cụ thể: nghiên cứu thật (có kế hoạch), kết quả thật (đánh giá nghiêm túc), chất lượng thật, uy tín thật. Đồng thời, tập trung tăng cường tỷ lệ công bố quốc tế, công bố, xuất bản sách tham khảo, sách chuyên khảo; thúc đẩy nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện có hiệu quả việc công bố, viết sách, hội thảo, báo cáo kết quả nghiên cứu, chuyển gia sản phẩm KHCN, ra sản phẩm mẫu,…Tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, tổ chức trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của sinh viên,…”

PGS. TS Nguyễn Văn Hiệp


PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp ghi nhận và đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong hoạt động 
KH-CN (NH 2020 - 2021)

TS. Nguyễn Hồng Thu – Trưởng phòng Khoa học trình bày báo cáo tổng kết hoạt động KH-CN

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp phát triển hoạt động KH-CN trong năm học mới 2021 - 2022

BBT