THÔNG TIN HỘI THẢO NGOÀI TRƯỜNG
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Đào tạo giáo viên đáp ứng đổi mới chương trình Giáo dục Mầm non" và giao lưu khoa học giữa các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non. 108
Thông báo V/v mời viết bài tham dự hội thảo cấp trường với chủ đề "Đa dạng hóa loại hình đào tạo nhằm tạo nhiều cơ hội cho người học" 136
Câu lạc bộ Khối đào tào Giáo viên nghệ thuật (Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN) thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Di sản nghệ thuật Việt Nam: Bảo tồn và phát huy" 274
Trường ĐH Quảng Nam thông báo mời viết bài cho Tạp chí khoa học số 29 - Trường Đại học Quảng Nam 375
Câu lạc bộ Khối đào tạo giáo viên nghệ thuật (Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam) thông báo mời tham gia triển lãm và dự Hội thảo quốc tế Engaging With Việt Nam lần thứ 14 tại Thừa Thiên Huế năm 2023 320
Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật TP.HCM thông báo mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học "Bác Hồ với trí thức Nam Bộ" 313
Hội Tự động hóa Việt Nam thông báo (Lần 1) Về việc Tổ chức Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế lần thứ 7 VCCA-2024 tại Hải Phòng năm 2024 262
Trường Cao đẳng Bình Phước mời viết bài Hội thảo khoa học chủ đề "Đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu thị trường tại tỉnh Bình Phước" 258
Trường Đại học Cần Thơ thông báo mời viết bài Hội thảo quốc tế về Hệ thống thông minh và Khoa học dữ liệu, lần thứ nhất (The 1st International Conference on Intelligent Systems and Data Science - Springer ISDS 2023) 259
Thông báo Mời viết bài Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ thông minh trong Công nghiệp 4.0, Thành phố thông minh và Phát triển bền vững STAIS - 2023” 253
Câu lạc bộ Các trường đại học địa phương mời viết bài: Hội thảo khoa học Trường đại học địa phương - 25 năm xây dựng và trưởng thành: thực trạng và kiến nghị 283
Trường ĐH Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) thông báo tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Cán bộ trẻ các trường đại học Sư phạm lần thứ X, năm 2023 320
Thư mời viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa giáo dục đại học lần thứ 6 (FIHE 6) do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức 338
Thư mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học "Đào tạo trực tuyến: Công nghệ-Học liệu-Con người" do Viện đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế tổ chức 325
Thư mời tham gia viết bài Hội thảo Khoa học "Chuyển đổi số - Từ lý luận đến thực tiễn ở ĐBSCL" do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức 381
Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế với chủ đề "Đào tạo trực tuyến: Công nghệ - Học liệu - Con người" 347
Tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc "Khoa học và công nghệ Trái đất, Mỏ, Môi trường phục vụ đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia" (CREATIVE EME 2022) 449
Viết bài tham luận cho Hội thảo Giáo dục năm 2022 với chủ đề "Chất lượng giáo dục đại học" do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì 395
Nhận bài viết cho Tạp chí Khoa học trường Đại học Tiền Giang 329
Hội thảo khoa học Quốc gia “Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số - Lần thứ 2” 339