Tổ chức thành công Hội thảo quốc tế Viễn cảnh Đông Nam Bộ - Lần III

Ngày 16/12/2022, trường Đại học Thủ Dầu Một đã phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Đại học SAINS Malaysia tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Viễn cảnh Đông Nam Bộ - Lần III năm 2022 với chủ đề “Đô thị và Nông nghiệp đô thị thông minh vùng Đông Nam Bộ”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp với sự tham gia của hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Hội thảo khoa học Quốc tế: Viễn cảnh Đông Nam Bộ lần III năm 2022

Ngày 16/12/2022, tại Bình Dương, Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp cùng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Sains Malaysia tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế: Viễn cảnh Đông Nam Bộ lần III năm 2022 với chủ đề "Đô thị và Nông nghiệp đô thị thông minh vùng Đông Nam Bộ".

Hội thảo quốc tế Nghệ thuật và Nhân văn lần thứ IX

Trong hai ngày 15 & 16/9/2022, trường Đại học Thủ Dầu Một đã phối hợp với Viện Quản trị tri thức Quốc tế (Sri Lanka) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Nghệ thuật và Nhân văn, lần thứ 9 năm 2022 (International conference on Arts and Humanities - ICOAH 2022) với chủ đề “Technological Transformation”.

Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế lần thứ IX về Nghệ thuật và Nhân văn 2022 (ICOAH 2022)

Trường Đại học Thủ Dầu Một - Việt Nam về Hội thảo khoa học Quốc tế về Nghệ thuật và Nhân văn lần thứ 9 năm 2022 (ICOAH 2022) sẽ được tổ chức từ ngày 15 - 16 tháng 9 năm 2022