Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế lần thứ IX về Nghệ thuật và Nhân văn 2022 (ICOAH 2022)

5/5/2022 1:49:18 PM 610
Trường Đại học Thủ Dầu Một - Việt Nam về Hội thảo khoa học Quốc tế về Nghệ thuật và Nhân văn lần thứ 9 năm 2022 (ICOAH 2022) sẽ được tổ chức từ ngày 15 - 16 tháng 9 năm 2022

----------------------------------------------------------------------------

Call for Papers – 9th International Conference on Arts and Humanities 2022 (ICOAH 2022)

This is to inform you all that Thu Dau Mot University - Vietnam is an Academic Partner for the 9th International Conference on Arts and Humanities 2022 (ICOAH 2022) to be held from 15th – 16th September 2022. ICOAH 2022 aims to bring together current research on Arts and Humanities and provides you the opportunity to share your thoughts, exchange ideas, listen to renowned keynote speakers, extend your network and jointly explore current and future research directions.

Conference Tracks: https://fineartsconference.com/call-for-papers/

If you wish to be a presenter at the 9th International Conference on Arts and Humanities 2022, please send your Abstract to chanika.g@tiikmedu.com

As the academic partner, the faculty members, students and university representatives will be getting the following benefits:

  • Opportunity to publish in SCOPUS indexed journals
  • Opportunity to serve as a Scientific Committee Member for the conference
  • Opportunity to serve as a Session Chair or Evaluation Panel Member at the conference
  • Special Discount Rates and Partial Scholarship Opportunities

If you have any inquires or questions regarding the conference, please contact Ms. Ngoc Ho Nhu (ngochn@tdmu.edu.vn) from Thu Dau Mot University or Chanika Gunathilaka (chanika.g@tiikmedu.com) from the International Institute of Knowledge Management (TIIKM).

Conference Website: https://fineartsconference.com/

Thank you!

----------------------------------------------------------------------------

THƯ MỜI THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

LẦN THỨ 9 VỀ NGHỆ THUẬT VÀ NHÂN VĂN NĂM 2022 (ICOAH 2022)

Chúng tôi trân trọng được thông báo đến quý Thầy/Cô trường Đại học Thủ Dầu Một - Việt Nam về Hội thảo khoa học Quốc tế về Nghệ thuật và Nhân văn lần thứ 9 năm 2022 (ICOAH 2022) sẽ được tổ chức từ ngày 15 - 16 tháng 9 năm 2022. Là một trong những đối tác học thuật với trường Đại học Thủ Dầu Một, ICOAH 2022 được tổ chức với mục đích tập hợp các nghiên cứu khoa học hiện có về lĩnh vực Nghệ thuật và Nhân văn. Từ đó tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu được chia sẻ quan điểm, ý tưởng, lắng nghe tham luận từ các diễn giả nổi tiếng, đồng thời mở rộng mạng lưới các nhà nghiên cứu có chung hướng nghiên cứu cho hiện tại và tương lai.
 

Để tìm hiểu các lĩnh vực sẽ được trình bày tại Hội thảo, vui lòng truy cập: https://fineartsconference.com/call-for-papers/


Thầy/Cô có mong muốn được trình bày tham luận tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về Nghệ thuật và Nhân văn năm 2022, vui lòng gửi Abstract (tóm tắt đề tài) đến địa chỉ mail chanika.g@tiikmedu.com
Với tư cách là đối tác học thuật, các giảng viên, sinh viên và đại diện từ phía Nhà trường sẽ được hưởng những quyền lợi như sau:
 

  • Cơ hội xuất bản bài báo khoa học trên các tạp chi có chứng nhận chỉ mục SCOPUS.
  • Cơ hội được trở thành Ủy viên Hội đồng tại Hội thảo khoa học.
  • Cơ hội được làm Chủ tọa phiên họp hoặc Thành viên Ban Đánh giá tại Hội thảo khoa học.
  • Mức trợ phí đặc biệt và những cơ hội học bổng bán phần.

Nếu Thầy/Cô có bất kì yêu cầu hoặc thắc mắc nào liên quan đến Hội thảo, vui lòng liên hệ Cô Hồ Như Ngọc (ngochn@tdmu.edu.vn– trường Đại học Thủ Dầu Một hoặc Chanika Gunathilaka (chanika.g@tiikmedu.com) – Viện Quản trị Tri thức Quốc Tế (TIIKM).

Website chính thức của Hội thảo: https://fineartsconference.com/

Trân trọng./.