FIRST ANNOUNCEMENT: 14T11 INTERNATIONAL FORUM ON GREEN TECHNOLOGY AND MANAGEMENT — IFGTM 2024

IFGTM is an annual forum organized by the Consortium for Green Technology Management and Research (CGTMR), to exchange new approaches and research, as well as experiences in environmental protection/management and response to climate change, towards the goal of sustainability. This year, the Forum is held in Thu Dau Mot University, founding member of CGTMR.

CALL FOR PAPER - THƯ MỜI Viết bài Hội thảo khoa học quốc tế: “The International Conference on "Higher Education for Human Resource Requirements and Local Socio-Economic Development —International Experiences and Suggestions for Vietnam” – “Giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực và phát triển kinh tế xã hội địa phương - Thực tiễn các nước và gợi ý cho Việt Nam”

Dear organizations and scientists, The international conference on "Higher education for human resource requirements and local socio-economic development— International experiences and suggestions for Vietnam" is an international scientific forum between scientists, domestic and international experts on higher education development to meet human resource equirements in the 4.0 era, serving the socio-economic development goals of Binh Duong province.

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc gia STAIS 2024

Hội thảo khoa học quốc gia STAIS 2024, ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2024, tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Thư mời tham dự và báo cáo tại Hội thảo khoa học Quốc gia "Nâng cao chất lượng đào tạo trong giáo dục đại học Việt Nam theo hướng đáp ứng chuẩn đầu ra"

Thư mời tham dự và báo cáo tại Hội thảo khoa học Quốc gia về "Nâng cao chất lượng đào tạo trong giáo dục đại học Việt Nam theo hướng đáp ứng chuẩn đầu ra"

Thay đổi ngày tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Viễn cảnh Đông Nam Bộ - Lần 3 năm 2022"

Thay đổi ngày tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về "Viễn cảnh Đông Nam Bộ - Lần 3 năm 2022"

Thông báo về việc mời viết bài Hội thảo Khoa học "TOÁN HỌC VÀ ỨNG DỤNG" năm 2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2022 - 2023, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Toán học và ứng dụng" năm 2023

Hội thảo "Tối ưu điều khiển các hệ thống tự động hóa và cơ điện tử"

Thông báo số 01 mời viết bài hội thảo khoa học về "Tối ưu điều khiển các hệ thống tự động hóa và cơ điện tử"

Thay đổi ngày tổ chức hội thảo "Tham vấn tâm lý trong bối cảnh hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

Thay đổi ngày tổ chức hội thảo về "Tham vấn tâm lý trong bối cảnh hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

Thư mời viết bài tham luận hội thảo Quốc tế "Chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0"

Thư mời viết bài tham luận hội thảo Quốc tế về "Chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0"

Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể Đông Nam Bộ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Thư mời viết bài tham luận hội thảo bàn về "Bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể Đông Nam Bộ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Thay đổi thời gian tổ chức hội thảo "Dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới"

Thay đổi thời gian tổ chức hội thảo về "Dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới"

Thư mời viết bài tham luận "Trí thức Đồng Nai với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

Thư mời viết bài tham luận về "Trí thức Đồng Nai với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

Thay đổi ngày tổ chức hội thảo "Dạy và học ngoại ngữ trong xu thế toàn cầu: Thực trạng và Giải pháp"

Thay đổi ngày tổ chức hội thảo với chủ đề "Dạy và học ngoại ngữ trong xu thế toàn cầu: Thực trạng và Giải pháp"

Thông báo gia hạn nhận bài tham luận và thay đổi ngày tổ chức Hội thảo khoa học "Hội thảo lần thứ nhất về Công nghệ vật liệu và ứng dụng năm 2022"

Thông báo gia hạn nhận bài tham luận và thay đổi ngày tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Hội thảo lần thứ nhất về Công nghệ vật liệu và ứng dụng năm 2022"

Gia hạn nhận bài tham luận hội thảo khoa học "Tiếp cận giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới"

Gia hạn nhận bài tham luận hội thảo khoa học với chủ đề "Tiếp cận giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới"

Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới"

Thư mời viết bài hội thảo khoa học với chủ đề "Dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới"

Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0"

Thư mời viết bài tham luận hội thảo với chủ đề "Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0"

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo Quốc tế "Viễn Cảnh Đông Nam Bộ" Lần 3 năm 2022

Hội thảo khoa học quốc tế Viễn cảnh Đông Nam Bộ - Lần 3, năm 2022 với chủ đề: "Phát triển nông nghiệp đô thị vùng Thành phố Hồ Chí Minh gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tiềm năng và giải pháp"

Tọa đàm “Phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá ở trường đại học trong bối cảnh CMCN 4.0”

Bàn thảo các giải pháp phát triển và đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá bậc đại học ở Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0, ngày 27/10/2021, trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá ở trường đại học trong bối cảnh CMCN 4.0”.

Nghiệm thu đề tài khoa học Lịch sử tỉnh Bình Dương (Từ khởi thủy đến đầu thế kỷ XXI)

Ngày 04/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Lịch sử tỉnh Bình Dương (Từ khởi thủy đến đầu thế kỷ XXI) do trường ĐH Thủ Dầu Một chủ trì thực hiện.

Hội nghị “Gặp mặt các bên liên quan trong công tác đào tạo sau đại học”

Hội nghị nằm trong chuỗi các hoạt động định kỳ thường niên được trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức, nhằm lắng nghe, ghi nhận thông tin, đóng góp ý kiến của các bên liên quan về những nội dung cần cải tiến trong hoạt động đào tạo sau đại học của trường.

Tọa đàm Ask me anything: Cybersecurity

Tiếp nối chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp với sinh viên, sáng ngày 13/11/2021, Viện Kỹ thuật Công nghệ - Trường Đại học thủ Dầu Một đã tổ chức tọa đàm “Ask me anything: Cybersecurity” với sự tham gia của hai chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật thông tin tại Việt Nam.