Hội nghị NCKH Cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên năm 2023, tập 3 322
Hội nghị NCKH Cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên năm 2023, tập 2 278
Hội nghị NCKH Cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên năm 2023, tập 1 296
Hội thảo " Phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ - Lần 1 Năm 2023” Chủ đề: “Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương trên nền tảng Công nghiệp 4.0 ” 333
Hội nghị lần thứ hai về vật lý và khoa học vật liệu, năm 2021 295
Hội nghị lần thứ nhất về vật lý và khoa học vật liệu, năm 2021 239
Ngày hội Sáng tạo và Khởi nghiệp lần X - Năm 2022 323
Ngày hội khoa học cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học lần thứ IV năm 2022 tập 3 502
Ngày hội khoa học cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học lần thứ IV năm 2022 tập 2 326
Ngày hội khoa học cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học lần thứ IV năm 2022 tập 1 347
Hội thảo "Ứng dụng công nghệ thông minh trong công nghiệp 4.0 - Thành phố thông minh phát triển bền vững" (14-15/7/2022) 329
Hội thảo "Pháp luật thương mại Việt Nam dưới tác động của quá trình hội nhập quốc tế" (20/8/2022) 269
Hội thảo "Tiếp cận giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới" 272
Ngày hội khoa học giảng viên và học viên sau đại học lầ thứ V năm 2021 (11/6/2021) 287
Ngày hội Sáng tạo và khởi nghiệp lần IX - Năm 2021 (18/5/2021) 244
Hội thảo "Friedrich Engels nhà tư tưởng vĩ đại, người cộng sản lỗi lạc" (28/4/2021) 234
Hội thảo "Pháp pháp phát triển giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng an ninh trong hệ thống trường học" (24/3/2021) 230
Hội thảo "Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế theo mô hình CDIO" (21/01/2022) 266
Hội thảo "Công bố quốc tế và ảnh hưởng của công bố quốc tế đối với chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo" (22/1/2021) 247
Hội thảo "Tỉnh Thủ Dầu Một - 120 năm" (17/02/2020) 237
Ngày hội Khoa học sinh viên lần thứ VIII - 2020 (11/7/2020) 244
Ngày hội khoa học cán bộ, giảng viên trẻ và học viên cao học lần thứ IV năm 2020 (12/6/2020) 263
Hội thảo "Ứng dụng các công nghệ lõi trong cuộc cách mạng lần thứ 4 vào sản xuất và thành phố thông minh" (08/2020) 238
Hội thảo "Đổi mới PPGD và học tập Tiếng Anh ở bậc THPT va bậc đại học" (18/7/2015) 219
Hội nghị Quốc tế lần thứ 5 về nghiên cứu tính toán thông minh trong kỹ thuật năm 2020 (03-04/6/2020) 267
Hội thảo "Máy tính hiệu quả cao cho nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn" (28-29/11/2019) 204
Hội nghị "Nấm học toàn quốc lần thứ II" (23-24/11/2019) 219
Hội thảo "Ngành công nghiệp gỗ trong kỷ nguyên xanh" (17/7/2019) 246
Hội thảo "E-learning ở trường Đại học Thủ Dầu Một với việc nâng cao chất lượng đào tạo" (12/7/2019) 224
Hội thảo "Sơn Nam với văn học và văn hóa Nam bộ" (28/6/2019) 220
Ngày hội khoa học cán bộ, giảng viên trẻ và học viên cao học lần thứ III năm 2019 (12/6/2019) 224
Hội thảo "Đổi mới tư duy giáo dục - Kinh tế để phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0" (04/6/2019) 217
Hội thảo "Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá bậc đại học" (29/5/2019) 224
Ngày hội Khoa học sinh viên lần thứ VII - 2019 (18/5/2019) 228
Hội thảo "Định hướng quy hoạch xây dựng thành phố thông minh Binh Dương" (26/4/2019) 228
Hội thảo "Phát triển chương trình đào tạo khối ngành khoa học xã hội và nhân văn định hướng kiểm định AUN-QA" (19/4/2019) 228
Hội thảo "Giá trị trường tồn của quốc tế cộng sản" (06/3/2019) 215
Hội thảo "Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Bình Dương - Một số khu vực trọng điểm và bờ Đông Sài Gòn" (22/12/2018) 212
Hội thảo "Viễn cảnh Đông Nam bộ lần thứ I, năm 2018" Chủ đề: "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Kinh nghiệm các quốc gia Châu Á và bài học cho vùng thành phố Hô Chí Minh" (06-08/12/2018) 219
Hội thảo "Phát triển nguồn nhân lực KHXH&NV trong bối cảnh hội nhập toàn cầu" (22/9/2018) 269
Hội thảo "Công nghệ xây dựng hướng đến phát triển bền vững" lần thứ II (Kiến trúc và xây dựng hướng đến phát triển bền vững) (17/8/2018) 221
Hóa học "Hóa học vì sự phát triển bền vững lần thứ 4" (27/7/2018) 238
Hội thảo "Liên kết vùng thúc đẩy sự phát triển kinh tế Đông Nam bộ" (29/6/2018) 282
Hội thảo "Giảng dạy hòa hợp các môn Lý luận chính trị tại trường Đại học Thủ Dầu Một" (22/6/2018) 224
Hội thảo "Chương trình đào tạo chất lượng cao - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" (20/6/2018) 241
Ngày hội khoa học cán bộ, giảng viên trẻ và học viên cao học lần thứ II năm 2018 (15/6/2018) 239
Ngày hội Khoa học sinh viên lần thứ VI - 2018 (18/5/2018) 210
Hội thảo "Nghiên cứu dạy học Ngữ văn trong nhà trường hiện nay" (15/5/2018) 233
Hội thảo "Du lịch quốc tế:' Con đường kết nối văn hóa giữa các tỉnh, thành và cộng đồng của Việt Nam và Malaysia trường hợp tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và TP Penang" (11/5/2018) 220
Hội thảo "50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân (1968-2018) - Giá trị lý luận và thực tiễn" (16/01/2018) 220
Hội thảo "Vai trò của Khoa học xã hội và Nhân văn trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế" (19/11/2017) 243
Hội thảo "Công tác xã hội và an sinh xã hội trong bối cảnh cộng đồng ASEAN: Hội nhập và phát triển bền vững " (10-11/11/2017) 206
Hội thảo "Nam bộ từ 1698 đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài" (25/8/2017) 223
Ngày hội khoa học cán bộ, giảng viên trẻ và học viên cao học lần thứ I năm 2017 (16/6/2017) 214
Hội thảo "Công nghệ sinh học và sinh học ứng dụng khu vực Đông Nam bộ lần 1" (09/6/2017) 209
Tọa đàm "Kiến trúc xanh - Công nghệ vật liệu xanh. Xây dựng Bình Dương văn minh - Giàu đẹp - Sống tốt" (03/6/2017) 188
Ngày hội Khoa học sinh viên lần thứ V - 2017 (18/5/2017) 205
Hội thảo "Tác động của đô thị hóa đến đời sống của người dân khu vực Đông Nam bộ" (17/5/2017) 219
Hội thảo "Vật lý và Ứng dụng" (12/5/2017) 211
Hội thảo "Mua bán, sáp nhập và sở hữu chéo ngân hàng, doanh nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam" (14/4/2017) 210
Hội thảo "Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo AUN-QA" (01/3/2017) 204
Hội thảo "Bình Dương 20 năm phát triển và hội nhập 1997-2017" (26/12/2016) 201
Hội thảo "Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước" (12/12/2016) 230
Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về các hệ thống cảm ngữ cảnh và ứng dụng (24/25/11/2016) 207
Hội thảo "Những vấn đề về văn học và Ngôn ngữ Nam bộ" (28/10/2016) 200
Hội thảo "Ảnh hưởng của lãi suất và hiệp ước Basel đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và khách hàng trong bối cảnh hội nhập" (05/8/2016) 200
Hội thảo "Tăng cường xanh - Con đường hướng đến phát triển bền vững" (28-30/7/2016) 220
Hội thảo "Công nghệ xây dựng hướng đến phát triển bền vững" (26/7/2016) 230
Hội thảo "Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt trong nhà trường hiện nay" (10/6/2016) 210
Hội thảo "Giảng dạy và học tập bộ môn Khoa học Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay" (27/5/2016) 237
Hội thảo "Nghiên cứu khoa học sinh viên 2015-2016" (18/5/2016) 209
Hội thảo "Định hướng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học 2016" (08/4/2016) 199
Hội thảo "Xây dựng chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý theo hướng tiếp cận CDIO - Nhu cầu và giải pháp" 210
Hội thảo "Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam (22/01/2016) 227
Hội thảo "20 năm đô thị hóa Bình Dương - Những vấn đề thực tiễn" (16/01/2016) 211
Hội thảo "Những vấn đề về giới ở Nam bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa" (16/11/2015) 219
Hội thảo "Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay" (04/9/2015) 211
Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần III - 2015 221
Hội thảo "Hồ Chí Minh với Lịch sử dân tộc và quê hương Nam Đàn" - 2015 204
Hội thảo "Hóa học vì sự phát triển bền vững" - 2015 201
Hội thảo "Việt Nam 40 năm : Thống nhất, Phát triển và Hội nhập (1975 - 2015)" - 2015 251
Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần II - 2014 214
Hội thảo "Chiến thắng Điện Biên Phủ - những vấn đề Lịch sử" - 2014 220
Hội thảo "Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn" - 2013 209
Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần 1 - 2013 209
Hội thảo "Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tích cực, sáng tạo của người học" - 2013 216
Kỷ yếu Ngày hội Khoa học GV và HV SĐH lần VI - 2022 (Phần Giảng viên - Tập 2) 249
Kỷ yếu Ngày hội Khoa học GV và HV SĐH lần VI - 2022 (Phần Giảng viên - Tập 1) 247
Kỷ yếu Ngày hội Khoa học GV và HV SĐH lần VI - 2022 (Phần Học viên SĐH) 347
Kỷ yếu Ngày hội Sáng tạo và Khởi nghiệp năm 2022 316
Hội Thảo Khoa học Giáo dục Kỹ Năng Sống Cho Sinh viên - 2012 308