2/17/2023 2:54:07 PM 472

Trường ĐH Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) thông báo tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Cán bộ trẻ các trường đại học Sư phạm lần thứ X, năm 2023

- Thời gian tổ chức: 02 ngày (08 và 09/09/2023)
- Địa điểm: Trường Đai học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Số 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
- Nộp Tóm tắt bài báo: trước ngày 10/05/2023
- Nộp Toàn văn bài báo: trước ngày 10/07/2023
- Địa chỉ gửi bài: hoithaocanbotre@ude.edn.vn
- Mức thu lệ phí: 500.000VNĐ/bài