Tin tức

Webometrics năm 2022: Trường ĐH Thủ Dầu Một vào Top 20

8/23/2022 3:00:42 PM 815
Theo xếp hạng mới nhất năm 2022 của Webometrics (tháng 7), trường ĐH Thủ Dầu Một đã vươn lên vị trí thứ 20 trên trên tổng số 184 trường đại học và cơ sở có chức năng nghiên cứu tại Việt Nam. Kết quả tại bảng xếp hạng này các năm trước của trường lần lượt là vị trí thứ 39 năm 2020 và vị trí thứ 24 năm 2021.

Trong năm học 2021 - 2022, số lượng bài báo quốc tế của Trường là 561 bài, nâng tổng số bài báo tích luỹ của đến thời điểm tháng 7/2022 là 1.210 bài báo quốc tế. Bên cạnh đó, theo thống kê dựa trên dữ liệu Scopus do Scimago thực hiện, tại thời điểm tháng 8/2022, trường ĐH Thủ Dầu Một có 4 nhóm ngành được xếp hạng trong top 10 trường đại học ở Việt Nam. Cụ thể:

  • Nhóm ngành Kinh doanh, Quản lý và Kế toán (Business, Management and Accounting): xếp thứ 3 (Việt Nam), xếp thứ 141 (Châu Á), xếp thứ 540 (Thế giới).
  • Nhóm ngành về Năng lượng (Energy): xếp thứ 3 (Việt Nam), xếp thứ 230 (Châu Á), xếp thứ 392 (Thế giới).
  • Nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế lượng và Tài chính (Economics, Econometrics and Finance): xếp thứ 4 (Việt Nam), xếp thứ 101 (Châu Á), xếp thứ 329 (Thế giới).
  • Nhóm ngành Kỹ thuật (Engineering): xếp thứ 7 (Việt Nam), xếp thứ 288 (Châu Á), xếp thứ 468 (Thế giới).

Bảng xếp hạng là minh chứng khách quan cho những nỗ lực của trường trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế hàng năm, tăng cường giá trị thương hiệu của trường ĐH Thủ Dầu Một trên hệ thống giáo dục, nghiên cứu thế giới.

Webometrics Ranking of World Universities (gọi tắt là Webometrics) là hệ thống đánh giá, xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới. Bảng xếp hạng được công bố bởi Cybermetrics Lab, một nhóm nghiên cứu của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha (Spanish National Research Council, theo tiếng Tây Ban Nha: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) có trụ sở tại Madrid, hệ thống này còn biết đến với tên gọi khác là Ranking Web of Universities. Bảng xếp hạng được công bố lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2004. Tại Việt Nam, đến tháng 1 năm 2016 các trường đại học mới được tổ chức này đưa vào hệ thống đánh giá, xếp hạng.


Chu kỳ công bố bảng xếp hạng của Webometrics là hai lần trong năm. Vào thời điểm cuối tháng 7 năm 2022, ở Châu Á có 46 quốc gia (trong đó có Việt Nam) được Webometrics đánh giá. Ở Việt Nam, có 184 cơ sở giáo dục đại học có tên trên bảng xếp hạng.

Phương pháp xếp hạng của Webometrics

Từ năm 2021, Webometrics căn cứ vào 3 tiêu chí đánh giá sau:
1. Visibility (hay Impact) (Mức độ ảnh hưởng): Đây là chỉ số đánh giá mức độ ảnh hưởng của hệ thống webdomain của trường đại học. Số lượng backlink từ các website khác trỏ về website của trường. Dữ liệu lấy từ Ahref và Majestic.  Trọng số 50%.
2. Transparency (hay Openness) (Mức độ mở): Đây là chỉ số liên quan đến mức độ lan toả về học thuật của trường đại học. Dữ liệu lấy từ Google Scholar, lượng trích dẫn của top 210 nhà khoa học có lượng trích dẫn cao nhất của trường đại học có hồ sơ trên Google Scholar (nhưng chỉ tính 190, không tính Top 20 nhà khoa học có số trích dẫn cao nhất).  Trọng số: 10%.
3. Excellence (hay Scholar): Đây là chỉ số đánh giá mức độ đầu tư cho nghiên cứu khoa học của trường đại học. Top 10% bài báo do đội ngũ các giảng viên, nhà khoa học của trường đăng trên các tạp chí khoa học được trích dẫn trong 27 lĩnh vực chuyên môn. Dữ liệu lấy từ CSDL Scopus. Trọng số: 40%.


Ảnh chụp màn hình xếp hạng các trường đại học tại Việt Nam của Webometrics (Nguồn: https://webometrics.info/en/Asia/Vietnam?sort=asc&order=World%20Rank)

Ảnh chụp màn hình 4 nhóm ngành của TDMU vào top 10 nhóm ngành các trường đại học ở Việt Nam

Nguồn : https://tdmu.edu.vn/