Tin tức

Trường ĐH Thủ Dầu Một giữ vững Top 20 trên bảng xếp hạng Webometrics

2/9/2023 11:27:52 AM 276
Theo xếp hạng vừa công bố tháng 2 năm 2023 của Webometrics, trường ĐH Thủ Dầu Một tiếp tục giữ vững vị trí thứ 20 trên tổng số 184 trường đại học và cơ sở có chức năng nghiên cứu tại Việt Nam. Kết quả tại bảng xếp hạng này các năm trước của trường lần lượt là vị trí thứ 39 năm 2020, vị trí thứ 24 năm 2021, vị trí thứ 20 năm 2022 và 2023.

Ngày 1/2/2023, phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố bảng xếp hạng lần thứ nhất năm 2023. Tại Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội xếp vị trí số 1. Trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục duy trì vị trí thứ 20 trên tổng số 184 trường đại học tại Việt Nam có tên trên bảng xếp hạng lần này.
Webometrics đánh giá năng lực chuyển đổi số và sự xuất sắc về công bố quốc tế trên hệ thống Scopus và Google Scholar của các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới. Trong kỳ xếp hạng 2023, phương pháp xếp hạng vẫn được áp dụng như ở kỳ tháng 8/2022. Cụ thể, tiêu chí Visibility (hay Impact - Mức độ ảnh hưởng) có trọng số cao nhất 50%, tiếp theo là tiêu chí Excellence (hay Scholar - Sự xuất sắc) có trọng số 40% và tiêu chí Transperency (hay Openness  - Transparency) có trọng số 10%. Tuy nhiên, ở tiêu chí Transperency đo lường số trích dẫn của 310 tác giả hàng đầu của các cơ sở giáo dục đại học trên hệ thống Google Scholar, thay vì 210 tác giả hàng đầu như các kỳ xếp hạng trước.

Webometrics Ranking of World Universities (gọi tắt là Webometrics) là hệ thống đánh giá, xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới. Bảng xếp hạng được công bố bởi Cybermetrics Lab, một nhóm nghiên cứu của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha (Spanish National Research Council, theo tiếng Tây Ban Nha: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) có trụ sở tại Madrid, hệ thống này còn biết đến với tên gọi khác là Ranking Web of Universities. Bảng xếp hạng được công bố lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2004. Tại Việt Nam, đến tháng 1 năm 2016 các trường đại học mới được tổ chức này đưa vào hệ thống đánh giá, xếp hạng.

Chu kỳ công bố bảng xếp hạng của Webometrics là hai lần trong năm. Vào thời điểm tháng 2 năm 2023, ở Châu Á có 46 quốc gia (trong đó có Việt Nam) được Webometrics đánh giá. Ở Việt Nam, có 184 cơ sở giáo dục đại học có tên trên bảng xếp hạng


Dưới đây là xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam đợt tháng 2/2023:


Top 40 trường đại học tại Việt Nam theo xếp hạng của Webometrics (Nguồn: https://www.webometrics.info/en/Asia/Vietnam)

BBT

Nguồn thông tin tham khảo: https://www.webometrics.info/en/Asia/Vietnam 
https://tuoitre.vn/dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-tang-97-bac-trong-bang-xep-hang-webometrics-20230201192109883.htm?gidzl=1-kiJOGV-507zgz9XGJwLG3xh4cR2Vq27FRwJvW8f5aRgwD0dbxp2KZzf4AS2F897QtnHJcrnsOlW1pvLW