Tin tức

ĐH Thủ Dầu Một tăng 2 bậc, xếp thứ 18 theo Webometrics

9/6/2023 9:08:36 AM 486
Theo công bố mới nhất của Webometrics trong đợt đánh giá tháng 7/2023, trường ĐH Thủ Dầu Một tăng 2 bậc so với kết quả công bố hồi tháng 2/2023, từ vị trí thứ 20 lên vị trí thứ 18 trong tổng số 186 trường đại học, cơ sở nghiên cứu tại Việt Nam.

Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ hai trong năm 2023. Tại Việt Nam, có 186 trường đại học, cơ sở nghiên cứu có tên trên bảng xếp hạng, trong đó ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam. Trường ĐH Thủ Dầu Một đứng vị trí thứ 18, thứ hạng cao nhất của trường từ trước đến nay theo Webometrics.

Trong đợt xếp hạng lần này, Webometrics vẫn duy trì phương pháp xếp hạng như ở kỳ tháng 2/2023. Cụ thể, tiêu chí Visibility (Mức độ ảnh hưởng) có trọng số cao nhất (50%). Tiếp theo là tiêu chí Excellence (Sự xuất sắc) có trọng số 40% dựa trên dữ liệu trong 5 năm 2018-2022. Tiêu chí Transperency (Minh bạch hay Độ mở học thuật) có trọng số 10%.

Đối với trường ĐH Thủ Dầu Một, trường có tên trên Webometrics từ năm từ năm 2020 với thứ hạng 39, năm 2021 trường đứng thứ 24. Từ năm 2022 đến nay, trường duy trì top 20 các trường đại học tại Việt Nam theo bảng xếp hạng này. Ngoài ra, trong tháng 6/2023, SCImago (SCImago Institutions Rankings) cũng công bố bảng xếp hạng các viện nghiên cứu và các trường đại học trên thế giới năm 2023. Trong đó, trường ĐH Thủ Dầu Một vươn lên đứng thứ 5 tại Việt Nam. Qua 14 năm xây dựng và phát triển, uy tín khoa học, giáo dục của trường đã được thiết lập với các vị trí cao trên các bảng xếp hạng Việt Nam và thế giới, khẳng định các mặt hoạt động của nhà trường ngày càng toàn diện, tiến bộ và phát triển bền vững.

Webometrics Ranking of World Universities (gọi tắt là Webometrics) là hệ thống đánh giá, xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới. Bảng xếp hạng được công bố bởi Cybermetrics Lab, một nhóm nghiên cứu của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha (Spanish National Research Council, theo tiếng Tây Ban Nha: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) có trụ sở tại Madrid. Hệ thống này còn biết đến với tên gọi khác là Ranking Web of Universities. Bảng xếp hạng được công bố lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2004. Chu kỳ công bố bảng xếp hạng của Webometrics là hai lần trong năm. 

Tại Việt Nam, đến tháng 1 năm 2016 các trường đại học mới được tổ chức này đưa vào hệ thống đánh giá, xếp hạng. Vào thời điểm tháng 7 năm 2023, ở Châu Á có 46 quốc gia (trong đó có Việt Nam) được Webometrics đánh giá. Ở Việt Nam, có 186 cơ sở giáo dục đại học có tên trên bảng xếp hạng.


Bảng xếp hạng Webometrics lần thứ hai trong năm 2023, ĐH Thủ Dầu Một giữ vị trí thứ 18

BBT

(Nguồn: tdmu.edu.vn)