Hội thảo “Đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn bình thường mới - Tiềm năng và giải pháp từ thực tiễn tỉnh Bình Dương”

5/17/2022 9:13:18 AM 431
Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm đánh giá đúng thực trạng, thời cơ và thách thức, phân tích các luận cứ khoa học, đề xuất những giải pháp nhằm đưa tỉnh Bình Dương nói riêng, vùng Đông Nam Bộ nói chung từng bước phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn bình thường mới.

Tiếp nối chủ đề hội thảo “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: thành tựu và triển vọng” do Hội đồng Lý luận Trung ương, Tỉnh ủy Bình Dương và Tạp chí Cộng sản tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua, ngày 13/5/2022, trường ĐH Thủ Dầu Một đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn bình thường mới - Tiềm năng và giải pháp từ thực tiễn tỉnh Bình Dương”.

Hội thảo quy tụ 40 bài tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý, CB-GV, học viên đến từ các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu phía Nam, như: trường ĐH Thủ Dầu Một, trường ĐH Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh, ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG Tp.HCM), ĐH Sài Gòn, ĐH Mở,… Có 06 tham luận được chọn trình bày trực tiếp tại hội thảo. Các tác giả, nhà khoa học đã làm rõ tác động và hệ quả của đại dịch Covid-19 đối với đời sống kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương, cung cấp cái nhìn toàn diện và đầy đủ về những ảnh hưởng của dịch bệnh đối với sự phát triển của tỉnh. Hội thảo cũng đi sâu phân tích tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh, cũng như trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Mặt khác, hội thảo cũng đề cập đến những vấn đề kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam Bộ, trên cơ sở đó, thấy được mối liên hệ, tương quan giữa Bình Dương với các địa phương khác trong vùng; nhìn nhận điểm tích cực, những hạn chế trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương so với các tỉnh, thành khác trong (lúc bùng phát) và sau dịch (trạng thái bình thường mới) để từ đó có kế hoạch phát triển đúng đắn.

Nghiên cứu chủ đề đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh Bình Dương trong giai đoạn bình thường mới, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp – Chủ tịch Hội đồng trường cho biết, các báo cáo khoa học liên quan đến đại dịch Covid-19 chiếm phần nổi trội trong hội thảo này. “Đây hầu hết là những nghiên cứu mới, thiết thực, cho chúng ta bức tranh khá toàn diện về kinh tế tỉnh Bình Dương dưới tác động của một đại dịch nghiêm trọng toàn cầu. Đây cũng là cơ sở quan trọng để các nhà khoa học, các cơ quan quản lý, quản trị nhìn nhận và đánh giá khách quan về sức khỏe, những ưu điểm và hạn chế của nền kinh tế. Những thông tin, tư liệu này sẽ góp phần quan trọng cho việc khuyến nghị và hoạch định chính sách phát triển kinh tế của địa phương, của đất nước” – PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp phát biểu tại hội thảo.


Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm đánh giá đúng thực trạng, thời cơ và thách thức, phân tích các luận cứ khoa học, đề xuất những giải pháp nhằm đưa tỉnh Bình Dương từng bước phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn bình thường mới

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp phát biểu nêu bật ý nghĩa của hội thảo


PGS.TS Võ Xuân Vinh phát biểu đề dẫn hội thảo

ThS. Vũ Thị Hằng trình bày tham luận “Tác động của đại dịch Covid-19 đối với sự phát triển kinh tế ở tỉnh Bình Dương”

ThS. Nguyễn Ngọc Giàu thay mặt nhóm tác giả báo cáo tham luận tại hội thảo

Đại biểu tham dự phát biểu trao đổi về chủ đề hội thảo

Đại biểu cùng chụp hình lưu niệm tại hội thảo

Nguồn : https://tdmu.edu.vn/