Hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

1/4/2023 4:27:23 PM 696
Hội thảo trình bày các nghiên cứu phân tích, đánh giá vai trò quan trọng của hoạt động hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương, vùng Đông Nam Bộ. Từ đó, đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao cho các địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hội thảo “Hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” diễn ra vào sáng ngày 30/12/2022 tại trường ĐH Thủ Dầu Một. Đây là một trong những hoạt động học thuật thuộc đề tài khoa học “Nghiên cứu giải pháp khai thác môi trường hợp tác quốc tế của tỉnh Bình Dương phục vụ chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh đến năm 2030 - tầm nhìn 2045”, do nhóm nghiên cứu thuộc chương trình Lịch sử và Văn hóa của trường ĐH Thủ Dầu Một thực hiện. Hội thảo thu hút sự quan tâm, đóng góp tham luận của gần 100 nhà khoa học, cán bộ giảng viên, học viên đến từ nhiều cơ sở giáo dục đại học thuộc khu vực phía Nam, như: ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Công nghệ thực phẩm TP.HCM, trường Đoàn Lý Tự Trọng, ĐH KHXH&NV TP.HCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Mỹ thuật TP.HCM,… BTC đã tuyển chọn 27 bài viết tham luận có chất lượng in thành kỷ yếu phục vụ hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Ngô Hồng Điệp – Phó Hiệu trưởng cho biết, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, tỉnh Bình Dương và vùng Đông Nam Bộ đã đặc biệt chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đó, các địa phương trong vùng đã tập trung khai thác môi trường hợp tác quốc tế, chuyển hóa những lợi thế, tiềm năng nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển nền kinh tế - xã hội của địa phương trong quá trình hội nhập. “Chủ đề hội thảo được kỳ vọng là diễn đàn giúp các nhà khoa học tiếp tục trao đổi, thảo luận làm sâu sắc thêm những vấn đề về hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bình Dương và các địa phương vùng Đông Nam Bộ hiện nay; Đề xuất các khuyến nghị, giải pháp cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Bình Dương nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung…” - TS. Ngô Hồng Điệp nhấn mạnh.

Triển khai nội dung chủ đề hội thảo, những nghiên cứu của các tác giả đều khẳng định, nguồn nhân lực chất lượng cao là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia vào hoạt động đổi mới sáng tạo, là động lực phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội. Đánh giá về nguồn nhân lực chất lượng cao, các tác giả đều cho rằng, đây là nguồn nhân lực có trình độ năng lực, tay nghề “cao” theo tiêu chuẩn trong thang đo chất lượng, đáp ứng/thỏa mãn nhu cầu thị trường lao động. Trong đó, phải đáp ứng yêu cầu về một mô hình năng lực của người lao động với các kỹ năng cốt lõi (kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng nhận thức, kỹ năng xã hội, kỹ năng hành vi). Đặc trưng của nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hiện nay là giỏi chuyên môn/kỹ thuật và hiểu biết rộng có thể chuyển đổi linh hoạt và đáp ứng những thay đổi liên tục của công nghệ, thành thục về kỹ năng số và các kỹ năng làm việc cốt lõi khác.

Tại hội thảo, các ý kiến trao đổi, thảo luận cũng hướng đến đánh giá thực trạng, tiềm năng, lợi thế của Bình Dương và Đông Nam Bộ về nguồn nhân lực chất lượng cao từ nhiều góc độ khác nhau. Qua đó, các đại biểu đã đề xuất giải pháp tận dụng khai thác môi trường hợp tác quốc tế cho phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Bình Dương. Cụ thể, việc xây dựng, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Bình Dương – Đông Nam Bộ và cả nước phải được đặt trong tổng thể chiến lược và kế hoạch xây dựng; Nguồn nhân lực chất lượng cao phải đảm bảo tăng dần phù hợp với nhu cầu và trình độ phát triển, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; Việc sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phải đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả, ổn định phù hợp với yêu cầu phát triển của từng giai đoạn,…


Hội thảo “Hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” diễn ra vào sáng ngày 30/12/2022 tại trường ĐH Thủ Dầu Một

TS. Ngô Hồng Điệp - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thủ Dầu Một phát biểu khai mạc hội thảo

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Trâm phát biểu tại hội thảo

Các tác giả tham dự trình bày tham luận tại hội thảo


Các bài tham luận trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xu thế, quá trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cao của tỉnh Bình Dương và khu vực Đông Nam Bộ

BBT

(Nguồn tdmu.edu.vn)