Thông báo

Thông báo: Không công nhận các bài báo xuất bản trên các tạp chí của Nhà xuất bản ANFO (Ấn Độ)

5/2/2024 5:23:40 PM   350

Các điểm cần lưu ý:

- Thời gian có hiệu lực: những bài báo xuất bản sau ngày 10/5/2024.
- Có danh sách tạp chí cụ thể kèm theo.

Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.