Thông báo

Thông báo Kê khai hoạt động KH&CN năm học 2023 - 2024 trên Hệ thống phần mềm quản lý hoạt động KH&CN

6/11/2024 10:38:48 AM   325
Nhằm chuẩn bị cho việc tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2023 - 2024 của Nhà trường, Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai, thực hiện một số nội dung như sau:

- Link kê khai: qlkh.tdmu.edu.vn

- Hạn cuối: 15/07/2024

- Tiếp tục kê khai cho năm học mới 2024 - 2025 từ 01/09/2024.

Vui lòng xem chi tiết ở tập tin đính kèm.